Image

سگ افغان خالص

اردیبهشت 01، 1398

یزد-شهرک صنعتی زارچ

قیمت : 4,000,000 تومان

Image

سگ نر اصیل افغان

فروردین 31، 1398

یزد-شهرک صنعتی زارچ

قیمت : 4,000,000 تومان

Image

قفس

بهمن 11، 1397

یزد-مروست

قیمت : 70 تومان

Image

جفت مرغ عشق کارداده

آبان 24، 1397

یزد-چاه ملکی

قیمت : 60,000 تومان

Image

فنچ لپ سیاه

مهر 21، 1397

یزد-وزب

قیمت : بدون قیمت

Image

قناری نر شور

مهر 13، 1397

یزد-صفاییه

قیمت : معاوضه

Image

تخم مرغ لاری

مهر 12، 1397

یزد-فلکه شهرداری

قیمت : 5,000 تومان

Image

جوجه لاری

مهر 12، 1397

یزد-فلکه شهرداری

قیمت : 50,000 تومان

Image

کبک نر بیابونی

مهر 12، 1397

یزد-فلکه شهرداری

قیمت : 55,000 تومان

Image

شاه طرقه

مهر 12، 1397

یزد-فلکه شهرداری

قیمت : 300,000 تومان

Image

سه جوجه لاری

مهر 12، 1397

یزد-میدان ابولفظل

قیمت : 120,000 تومان

Image

جوجه گلدین یکسر ابی

مهر 12، 1397

یزد-رجایی

قیمت : 400,000 تومان

Image

جفت لوتینو کارداده

مهر 12، 1397

یزد-شهرداری

قیمت : 800,000 تومان

Image

کبوتر نقش

مهر 12، 1397

یزد-مسکن

قیمت : 600,000 تومان

Image

جفت قناری

مهر 12، 1397

یزد-17شهریور

قیمت : توافقی

Image

جوجه مرغ دورگه

مهر 12، 1397

یزد-میدان ابوالفضل

قیمت : 5,000 تومان