Image

کبوتر ماده و نر

خرداد 27، 1398

تهران-پیروزی

قیمت : 20,000 تومان

Image

گوسفند زنده شبانه روزی

خرداد 11، 1398

تهران-نارمک

قیمت : توافقی

Image

کبوتر ماده گرگی کاشونی

خرداد 10، 1398

تهران-باغستان

قیمت : 110,000 تومان

Image

عدد کبوتر ماده کاشونی کله دار

خرداد 08، 1398

تهران-باغستان

قیمت : 400,000 تومان

Image

جفت کبوتر کله دم سبز اصیل

خرداد 08، 1398

تهران-باغستان

قیمت : 220,000 تومان

Image

قناری ماده سفید

خرداد 08، 1398

تهران-باغستان

قیمت : 130,000 تومان

Image

قناری رسمی بلند لیموئی

خرداد 08، 1398

تهران-باغستان

قیمت : 250,000 تومان

Image

گوسفند زنده شبانه روزی

اردیبهشت 27، 1398

تهران-تهرانپارس غربی

قیمت : توافقی

Image

کاسکو

اردیبهشت 27، 1398

تهران-میدان سپاه

قیمت : 4,500,000 تومان

Image

قفس سلطنتی مدل پی وان نگین دار

اردیبهشت 27، 1398

تهران-ولیعصر

قیمت : 350,000 تومان

Image

توله و بالغ سایزریز

اردیبهشت 25، 1398

تهران-قزوین نواب شمالی

قیمت : توافقی

Image

توله و بالغ سایزریز آپارتمانی

اردیبهشت 25، 1398

تهران-قزوین نواب شمالی

قیمت : معاوضه

Image

جوجه برزیلی

اردیبهشت 21، 1398

تهران-نارمک

قیمت : توافقی

Image

عروس هلندی ماده لوتینو

اردیبهشت 19، 1398

تهران-آذربایجان

قیمت : 600,000 تومان

Image

عروس هلندی نر البینو

اردیبهشت 19، 1398

تهران-آذربایجان

قیمت : 1,550,000 تومان

Image

جای خواب سگ و گربه کیتی پت

اردیبهشت 18، 1398

تهران-میرداماد

قیمت : بدون قیمت