پرندگان
Image

فروش لانه مرغ عشق و کوتوله

اردیبهشت 22، 1398

مرکزی-کارگر

قیمت : 5,000 تومان

Image

فروش عمده مرغ عشق مولد

اردیبهشت 22، 1398

مرکزی-کارگر

قیمت : 18,000 تومان

Image

قناری بلند سوپرمست

اسفند 23، 1397

مرکزی-هپکواراک

قیمت : 140,000 تومان

Image

قناری سوپر مست

بهمن 23، 1397

مرکزی-شهرک نبی

قیمت : 170,000 تومان

Image

جوجه عشق انگلیسیوطوطی برزیلی

بهمن 23، 1397

مرکزی-خیابان دانشگاه

قیمت : 200,000 تومان

Image

دوتا نر زاغ

مهر 15، 1397

مرکزی-اراک

قیمت : 100,000 تومان

Image

قناری

مهر 15، 1397

مرکزی-شهرک هجرت

قیمت : معاوضه

Image

یک جفت کبوتر

مهر 15، 1397

مرکزی-اراک

قیمت : توافقی

Image

کبوتر

مهر 15، 1397

مرکزی-اراک

قیمت : توافقی

Image

نر قرمزی پرش بالا

مهر 15، 1397

مرکزی-اراک

قیمت : توافقی