Image

پابند. تاشویی عروس و کفتر

اردیبهشت 02، 1400

مرکزی-طرخوران

قیمت : توافقی

Image

فروش جا ابی پرنده.

اردیبهشت 02، 1400

مرکزی-طرخوران

قیمت : توافقی

Image

مرغ لاری و خروس محلی

بهمن 20، 1399

مرکزی-نوبران

قیمت : 400,000 تومان

Image

فروش تعدادی مرغ عشق

آذر 18، 1399

مرکزی-خ مرکزی

قیمت : توافقی

Image

فروش مرغ عشق به صورت کلی

آذر 18، 1399

مرکزی-مرکزی

قیمت : توافقی

Image

فنچ مولد کار

اردیبهشت 01، 1399

مرکزی-ازنا

قیمت : 30,000 تومان

Image

فنچ مولد

فروردین 23، 1399

مرکزی-میدان جهاد

قیمت : 50,000 تومان

Image

یک جفت مرغ عشق مولد دستی

فروردین 23، 1399

مرکزی-میدان جهاد کوچه

قیمت : 85,000 تومان

Image

مرع تخمگزار

دی 28، 1398

مرکزی-ازادی سیو پنج

قیمت : توافقی

Image

فروش لانه مرغ عشق و کوتوله

اردیبهشت 22، 1398

مرکزی-کارگر

قیمت : 5,000 تومان

Image

فروش عمده مرغ عشق مولد

اردیبهشت 22، 1398

مرکزی-کارگر

قیمت : 18,000 تومان

Image

قفس دست بافت

فروردین 06، 1398

مرکزی-مرکزی اراک

قیمت : 30,000 تومان

Image

قناری بلند سوپرمست

اسفند 23، 1397

مرکزی-هپکواراک

قیمت : 140,000 تومان

Image

فارسی

اسفند 07، 1397

مرکزی-اراک

قیمت : 220,000 تومان

Image

فارسی

اسفند 03، 1397

مرکزی-انوری

قیمت : 190,000 تومان

Image

طوطی برزبلی

بهمن 29، 1397

مرکزی-خیابان دانشگاه

قیمت : 220,000 تومان